Vuodatuksen käyttäjäasetuksissa pyydettiin kategorisoimaan itsensä kolmeen eri alueeseen, jotta lukijatkin tietäisivät, mistä asioista blogissa enimmäkseen puhutaan.
Oma kategoriani on nyt:  ihmissuhteet, pelit ja muu näyttämötaide.